История за лека нощ

15 ноември 2011 г.

Тровят ни законно

Българите все по-често търсят лекарска помощ заради заболявания, получени от мръсния въздух, който дишат. Серният диоксид, въглеродния двуокис, както и ежедневно надвишените норми на прах в цялата страна, докарват сърдечно-съдови, белодробни и очни болести, обясниха доктори. В същото време правителството тихомълком прокарва наредби за по-високи допустими нива на замърсителите, установи наша проверка.
Докато през 2000 г. е било нормално да дишаме въздух с до 30 микрограма прах средногодишно, според тогавашната Наредба 9, то през 2010 г. е обнародвана нова наредба, която разрешава те да са до 40 микрограма. Нещо повече - старият документ предвиждал през 2010 г. същите допустими нива да паднат на 20.
Грешката
"В първата наредба има неточност. Това е техническа грешка и не е сериозно", убеждава ни Валери Серафимов, началник в отдел "Мониторинг на въздуха" към Изпълнителната агенция по околна среда. "Звъннете в министерството да ви успокоят", допълва той.
"Това не е грешка, просто такива са новите изисквания на ЕС. Всичко е съобразено с Брюксел" , категорична пък бе Евдокия Манева, зам.-министър в Министерството на околната среда и водите, която по време на приемането на старата наредба е министър в същото ведомство. Тя отказва да коментира дали хората са развили способност да поемат повече замърсен въздух без да боледуват и предлага да се съгласим с разпоредбите, защото са обосновани научно.
Факти
Внимателен прочит на документа обаче показва, че това не е единствената "сгрешена" цифра.
Фините прахови частици не могат да минават 50 микрограма на кубичен метър за денонощие, казват и двете постановления, но докато по-старото декларира, че това не трябва да се случва повече от 25 пъти на годината, и впоследствие да падне до 7, новата приема, че прахът може да превишава границите 35 пъти в годината. Дори и тази норма обаче се превишава.
Според наредбата от 2000 г. аларменият праг на серен диоксид пък е 350 микрограма на кубичен метър, измерен през три последователни часа, докато през 2010 г. вече се вдига до 500 микрограма на кубичен метър.
Позиция
"Истина е, че вдигат нормите на допустимите нива на замърсяване на въздуха. Лишено е от всякаква логика, защитаваща околната среда и човека, но така го налагат потребностите, бизнеса и големите компании", обяснява експертът Славка Петрова, доскорошен служител на РИОСВ. Според нея човек не е развил защитни механизми да се справя с химикалите, а тези с парите казвали своята дума.
Медицината
"В моята практика наблюдавам, че помощ търсят все повече пациенти, страдащи от заболявания, причинени от замърсения въздух", категорична е д-р София Ангелова от Белодробна болница "Св. София". За нея едно от възловите места в столицата е Орлов мост, където шумът и вредните частици са в нива, излизащи от всякакви разпоредби. "Обществото ни е болно - човек е кълбо от нерви, живее в задръстени улици и диша замърсен въздух", завършва тя.

Как влияе върху нас замърсяването на въздуха

В световен мащаб замърсяването на въздуха се счита за основна причина за големия брой смъртни случаи от респираторни заболявания, категорични са медиците.
- Азотен диоксид (NO2), Серен диоксид (SO2) - Дразнят белите дробове, водят до задушаване и хронични заболявания.
- Озон (O3) - Вреди на гърлото и белите дробове и дразни очите.
- Фини прахови частици (PM10, PM2.5) - Възпаление и влошаване на белодробни и сърдечни заболявания.
- Въглероден оксид (CO) - Блокира нормалния трансфер на кислород в кръвта.
- Олово (Pb) - Може да се абсорбират от белите дробове, от там оловото да попадне в кръвта и да повлияе на нервната система и способността на организма да произвежда кръв.
- Летливи органични съединения - Водят до изменение на клетките в тялото.


Химически вещества

Наредба № 3, която е обнародвана в Държавен вестник на 28 февруари 1984 година, определя допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради. В наредба № 14 от 23 септември 1997 г се разглеждат нормите за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух. Наша проверка показа, че според втората наредба редица вещества вече могат да са в по-големи концентрации във въздуха. Някои от веществата съвсем не се считат за безопасни. Така например циановодородът се съдържа в газа "Циклон Б", с който са убивани концлагеристи в нацистка германия, пиридин се съдържа в никотина, етилацетат предизвиква сухота и напукване на кожата и при излагане на по-големи дози трябва да се търси лекар, произвежданият от каменовъглен катран и нефт нафталин е канцерогенен, фталов анхидрид се използва за производство на пластификатори.

Последни замервания


Изпълнителната агенция по околна среда публикува редовно бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната, измерван от структурите на РИОСВ. Изнасяме данни от изминалите почивни дни.
Цели 4 пъти е било завишено нивото на фините прахови частици в Перник, над 3 и половина пъти - във Видин. Валери Серафимов казва, че на заводите се издавали стриктни разрешителни, а общините имали програми за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух. Ситуацията била под контрол, въпреки стряскащите цифри и тенденции. При превишаване на алармените прагове се представяла информация на населението, до която се стига в интернет със сериозно търсене и преглед на дълги чиновнически документи.


Автори: Йордан С. Йорданов Владимир Клисуров
Публикуван: 10 ноември 2011г., в-к Република